Taart voor Kids » Contact gegevens

Contact gegevens

Wat als particulier initiatief op 27-02-2015 begon, werd op 29-12-2015 Stichting Taart voor Kids.

Het eerste bestuur van links naar rechts: Amanda van Dijk, Chantal Schipper & Saskia Haller.

Nieuwe foto van het bestuur volgt nog!

swirl

Voorzitter / Bakker: Saskia Haller,

Secretaris: Marijke Blom-Dam,

Penningmeester / Bakker: Marjolein Wobbema,

Grafisch vormgever / Notulist: Wendy Haller,

Correspondentie adres:

 Middelweg 22, 1716KC Opmeer

Wilt u doneren NL69 RABO 0130 1301 33 t.n.v. Stichting Taart voor Kids, uw hulp aanbieden of heeft u tips of suggesties kunt u ons allen bereiken via: info@taartvoorkids.nl

KVK: 64891836    RSIN: 855890307

swirl-spiegelbeeld